kongres kultury 1

Nieoficjalny spot reklamujący Kongres Kultury w Poznaniu.